ZAKAŻONY KSIĄDZ UCZYŁ W SZKOLE I ODPRAWIAŁ MSZE! NA KWARANTANNE MOŻE TRAFIĆ 700 OSÓB

ZAKAŻONY KSIĄDZ UCZYŁ W SZKOLE I ODPRAWIAŁ MSZE! NA KWARANTANNE MOŻE TRAFIĆ 700 OSÓB

W Ciechanowie Szkoła Podstawowa nr 7, przy ul. Czarneckiego zakażony koronawirusem jest ksiądz- nauczyciel religii. Uczył 6 klas, odprawiał msze i spowiadał. Miał objawy wskazujące na COVID-19, po przeprowadzeniu testu wynik wyszedł dodatni. W związku z tym trwa przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych. Prawdopodobnie ok. 700 osób zostanie objętych kwarantanną.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 08.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu ciechanowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 590/(104)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 32/(5)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6/(0)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba):8/(1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 72/(6)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/(0)
  • liczba ozdrowieńców /(ostatnia doba): 31/(0)

Źródło: PPIS Ciechanów

Foto: Monika Robak z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: