Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZAKOŃCZONA PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

Już od początku grudnia mieszkańcy gminy Wieczfnia Kościelna mogą korzystać z trzech przebudowanych odcinków  dróg. Wartość zadania to prawie 545 tyś zł

Przebudowie poddane zostały :

Droga gminna transportu rolnego Nr G230938W na odcinku Chmielewo Wielkie Grzebsk o długości 0,994 km.

Wartość: 280.986,83 zł

Droga gminna na działce nr ew. 339 w miejscowości Pepłowo o długości 0,180 km.

Wartość: 56.961,05 zł

Droga gminna Nr G230912W na terenie sołectwa Windyki o długości 750m.

Wartość: 207.019,53 zł

Całkowita wartość inwestycji 544967,41 zł

Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 125.000,00 zł.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: