ZAKOŃCZONO POSZUKIWANIA! ODNALEZIONO CIAŁO STEFANA K.

ZAKOŃCZONO POSZUKIWANIA! ODNALEZIONO CIAŁO STEFANA K.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie odwołuje poszukiwania za zaginionym 63 – letnim Stefanem K.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie odwołuje poszukiwania za zaginionym 63 – letnim Stefanem K. W dniu wczorajszym ( 28.10.) policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie odnaleźli ciało mężczyzny.

Policja dziękują wszystkim osobom, które brały udział w poszukiwaniach zaginionego.

 

Źródło: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: