Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zakończono remont boiska wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł od samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Umowę na zadania związane z programem w imieniu gminy podpisali 17 sierpnia 2020 r. Mariusz Gębala – Wójt Gminy oraz Małgorzata Stępka – Skarbnik Gminy.
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.
Gmina Wieczfnia Kościelna wystąpiła z wnioskiem, który wpisywał się w założenia programu, na realizację zadania polegającego na remoncie boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna.
Zły stan techniczny boiska sportowego, które posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej uniemożliwiało pełne wykorzystanie wszystkich jego funkcji oraz zagrażało bezpieczeństwu użytkowników. Trawa syntetyczna była powycierana z widocznymi dziurami w podłożu, panele ogrodzenia posiadały liczne odkształcenia z odstającymi prętami. Brak możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego negatywnie wpływał na funkcjonowanie Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej oraz stanowił duży uszczerbek dla całej bazy sportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
Umowę z Wykonawcą zadania firmą TORAKOL Rajmund Zalewski została podpisana w dniu 07.09.2020 r.
Wartość inwestycji wyniosła 287.724,08 zł.
Odbioru inwestycji dokonano w dniach 6 – 17 listopada 2020 roku.
W wyniku remontu powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wym. 26,00 x 46,00 m, które będzie stanowić doskonałe miejsce do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej. Remont obiektu pozwoli na podwyższenie standardu prowadzonych zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt udostępniony będzie nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna celem organizacji wolnego czasu oraz upowszechnienia zdrowego stylu życia.
Źródło i foto/UG Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: