Zalania i podtopienia w Mławie! Ulice Kopernika i Okólna

Zalania i podtopienia w Mławie! Ulice Kopernika i Okólna

W dniu dzisiejszym strażacy mają ręce pełne roboty. W Mławie, jak i całym powiecie burze i ulewne deszcze powodują liczne straty i podtopienia. Służby musiały interweniować na ul. Okólnej w budynku jednorodzinnym – podtopiona piwnica. Miejscowe zagrożenie występuje również na ul. Mikołaja Kopernika.

Źródło: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: