ZALEW RUDA TĘTNI ŻYCIEM

ZALEW RUDA TĘTNI ŻYCIEM

Rozpoczęły się wakacje i tym samym została otworzona plaża nad zalewem. Kąpielisko jest czynne codziennie w godzinach 11:00-19:00 pod nadzorem ratowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Na kąpielisku za pomocą lin zostały wyznaczone strefy bezpieczne. Pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Chętnych na lokalnej plaży nie brakuję. Od rana do późnego wieczora zalew Ruda tętni życiem.

Foto/własne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: