Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZAMIAST 10 DNI, BĘDZIE 7

Od 15 lutego br. wchodzą w życie zmiany dotyczące izloacji oraz kwarantanny. Izolacja osób zakażonych koronawirusem zostanie skrócona. Zamiast 10 dni w izolacji chorzy będą pozostawiać przez 7 dni. Również od 15 lutego br. zmiany zaczną dotyczyć kwarantanny. Będzie ona dotyczyć wyłącznie tych osób, które mieszkają z osobą zakażoną koronawirusem. Kwarantannę zakończy dzień zakończenia izolacji współdomownika.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: