Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zaostrzenie przepisów odroczone. 40 tys. praw jazdy uratowane

Ministerstwo Infrastruktury informowało, że od 1 lipca tego roku zostanie wprowadzona nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która zakładała znaczne zaostrzenie przepisów. Wszystko jednak się opóźni.

Kierowcy mieli by stracić prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o 50 km/h w terenie niezabudowanym. Dodatkowo miała zostać zrównana maksymalna prędkość jazdy w miastach do 50 km/h, niezależnie od pory dnia oraz pieszy miał mieć bezwzględne pierwszeństwo nawet w sytuacji, kiedy dopiero dochodziłby do przejścia.

Na podstawie zakładanej nowelizacji kodeksu w te wakacje prawo jazdy miało stracić około 40 tysięcy kierowców. Mogą jednak odetchnąć.

Pojawiło się sporo wątpliwości. Nowe zasady ruchu (udzielenie pierwszeństwa pieszym) mogą doprowadzić do istotnego ograniczenia przepustowości ulic i zwiększenia udziału zatorów w ruchu oraz zwiększenia emisji spalin. Zastrzeżenia mają też przedstawiciele tramwajów. Obawiają się o wypadki z udziałem pieszych, którzy nie mają obowiązku posiadania wiedzy na temat możliwości zatrzymania tramwaju; wypadki z powodów przewróceń pasażerów znajdujących się wewnątrz tramwajów, w sytuacji, gdy prowadzący pojazd przez hamowanie będzie próbować uniknąć potrącenia pieszego.

Źródło: moto.rp.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: