ZAPŁACIMY WIĘCEJ ZA TELEWIZJĘ

ZAPŁACIMY WIĘCEJ ZA TELEWIZJĘ

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podwyższyła miesięczne opłaty za abonament. Za telewizor lub radio i telewizor zapłacimy 1,80 zł więcej.

Miesięczna opłata za samo radio wzrośnie o 50 groszy, z 7 do 7,50 zł.

Opłata za telewizor lub radio i telewizor będzie po podwyżce wynosić 24,50 zł.

W przyszłym roku nadal będą obowiązywały 10 proc. rabaty dla osób, które zdecydują się uregulować abonament za kilka miesięcy z góry.

Dla osób, które zapłacą za cały rok stawka będzie wynosić 264,60 zł w przypadku radia i telewizji, oraz 81 zł za samo radio.

Ostatni raz abonament RTV podwyższono w 2015 roku. Radio zdrożało wtedy o 50 gr, a telewizja o 1,20 zł.

Zwolnione z płacenia abonamentu są osoby:

  • powyżej 75. roku życia;
  • posiadające I grupę inwalidzką;
  • będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
  • powyżej 60 roku życia, które mają prawo do emerytury o wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

Jak pokazują ostatnie badania, 96,4 proc. gospodarstw domowych ma telewizor. Zarejestrowana jest jednak niecała połowa, z czego zaledwie 1/3 regularnie opłaca abonament. Poczta Polska ściąga opłaty i ściga tych, którzy nie płacą. Za niepłacenie grozi kara w wys. trzykrotności rocznej opłaty abonamentowej.

Źródło: money.pl

Foto: Elias Schäfer z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: