Zarażony Covidem19 policjant chorobę przechodzi objawowo. 27 funkcjonariuszy na kwarantannie

Zarażony Covidem19 policjant chorobę przechodzi objawowo. 27 funkcjonariuszy na kwarantannie

W związku z zarażeniem na Covid19 jednego z żuromińskich policjantów wszystkie osoby które miały z nim kontakt zostały poddane kwarantannie. Ta liczba to aż 27 funkcjonariuszy. Mimo tak licznych braków kadrowych komenda stara się funkcjonować normalnie. Wszyscy objęci kwarantanną zostaną poddani badaniom. O wyniku poinformujemy Państwa jak tylko będzie oficjalna informacja ze strony żuromińskiego sanepidu.

Zarażony policjant chorobę przechodzi objawowo i ma problemy z oddychaniem i jest bardzo osłabiony. Obecnie przebywa w ciechanowskim szpitalu.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: