“ŻARTOWNIŚ” WINNY FAŁSZYWEGO ALARMU BOMBOWEGO ZATRZYMANY

“ŻARTOWNIŚ” WINNY FAŁSZYWEGO ALARMU BOMBOWEGO ZATRZYMANY

Ciechanowscy policjanci ustalili i przeprowadzili czynności z 15-latkiem, który powiadomił o ładunku wybuchowym na terenie jednej ze szkół średnich w Ciechanowie. Okazało się, że był to fałszywy alarm. Policjanci przypominają i przestrzegają autorów takich “żartów” przed konsekwencjami jakie grożą za takie zachowanie.

W poniedziałek 12 października 2020 roku, w godzinach południowych na numer telefonu jednej z uczennic ciechanowskiej szkoły średniej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na terenie szkoły podłożona jest bomba. Policja natychmiast uruchomiła procedurę. Na miejscu interwencji pirotechnik sprawdził obiekt placówki oświatowej w poszukiwaniu rzekomego ładunku wybuchowego.

Na szczęście okazało się, że był to fałszywy alarm. Równolegle ciechanowscy kryminalni prowadzili intensywne czynności, żeby ustalić dane anonimowego „ żartownisia”. Nie zajęło im to dużo czasu. Okazało się, że odpowiada za to 15-latni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Z nieletnim sprawcą przeprowadzono czynności. Wyjaśnił że zadzwonił dla żartu i nie wiedział, że jego dowcip wywoła tak duże zamieszanie. O dalszym losie nieletniego przestępcy zdecyduje sąd orzekający w sprawach nieletnich.

Przypominamy, że telefony o podłożeniu ładunków wybuchowych uruchamiają całą lawinę działań policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Autorzy takich “żartów” są pociągani do odpowiedzialności karnej.

Źródło: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: