Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZASŁUŻONA DLA MIASTA MŁAWA ROMANA OLSZEWSKA

Miłą uroczystością rozpoczęła się wczorajsza sesja Rady Miasta Mława. Odchodzącą na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – wcześniej Gimnazjum nr 1 – Romanę Olszewską burmistrz Sławomir Kowalewski i przewodniczący rady Lech Prejs odznaczyli medalem Zasłużony dla Miasta Mława.

Jak przypomniał podczas obrad burmistrz Sławomir Kowalewski, Romana Olszewska przepracowała w zawodzie nauczyciela 38 lat. Funkcję dyrektora placówki przy ul. Sportowej pełniła od 2011 roku. – Serdecznie pani dziękuję za ogromny wkład i zaangażowanie; za odwagę, że podjęła się pani kierowania dwiema placówkami – zwracał się do odchodzącej na emeryturę pedagog. Przypominał o mnóstwie sukcesów, jakie szkoła odnosiła dzięki poświęceniu dyrekcji, nauczycieli, pozostałych pracowników, uczniów, rodziców i wszystkich osób, które współpracowały ze szkołą i tworzyły zżytą społeczność. – Potrafiła pani pozyskiwać ludzi dla swoich pomysłów. Bardzo sobie to ceniłem – nie ukrywał Sławomir Kowalewski. Wspominał ogromny trud związany z tworzeniem po latach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wielką determinację, z jaką poświęcała się temu zadaniu Romana Olszewska. Podkreślał owocną współpracę z burmistrzem i miejskimi radnymi. – Inwestujemy w przyszłość mieszkańców Mławy i za sprawą takich ludzi jak pani i pani współpracownicy można powiedzieć, że robione jest to bardzo dobrze – mówił burmistrz.

Jak poinformował uczestników obrad, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 złożyli wniosek o przyznanie Romanie Olszewskiej nagrody Burmistrza Miasta Mława za ogromny wkład, zaangażowanie i efekty pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Laureatka otrzymała także z rąk burmistrza Sławomira Kowalewskiego i przewodniczącego rady Lecha Prejsa medal Zasłużony dla Miasta Mława, będący wyrazem podziękowania i wdzięczności za liczne dokonania w pracy nauczyciela oraz na stanowisku dyrektor szkoły. – Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i planów, które na pewno będzie pani realizowała przez długie i szczęśliwe lata życia w naszym kochanym i pięknym mieście – winszował burmistrz.

Odbierająca nagrody i gratulacje nie kryła wzruszenia. – Miło jest odchodzić na emeryturę, kiedy zawód, który się wykonywało, był pasją […]. Dziękuję, panie burmistrzu, za zaufanie, za pomoc, ciepłe słowa. Szczególnie dziękuję radzie miasta obecnej i minionej kadencji, bo zaufaliście nam państwo i wierzyliście, że mimo że mieliśmy w gimnazjum odbiorców w wieku trzynastu-szesnastu lat, poradzimy sobie z maluchami – mówiła Romana Olszewska. Wspominała swoje pierwsze dni na stanowisku dyrektor Gimnazjum nr 1, a następnie Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie miała już podopiecznych w wieku od trzech do czternastu lat. – Miałam przyjemność kierować zespołem pracowników z otwartymi głowami, niebojących się wyzwań, realizujących innowacje, kreatywnych, po to żeby pokazać, że można stworzyć szkołę niestandardową, wyróżniającą się, inną – zwracała się do uczestników obrad. Dziękowała wszystkim, którzy tworzyli tę wyjątkową szkolną społeczność.

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: