Zastępca Burmistrza Miasta Mława Janina Budzichowska już na emeryturze

Zastępca Burmistrza Miasta Mława Janina Budzichowska już na emeryturze

Janina Budzichowska, od 14 lat Zastępca Burmistrza Miasta Mława, a od 17 – pracownik urzędu miasta, przeszła na emeryturę. Ze współpracownikami i mieszkańcami pożegnała się podczas sesji Rady Miasta Mława w poniedziałek 28 września.

Odchodząca ze stanowiska zastępca burmistrza podziękowała za wieloletnią współpracę m.in. radnym, przewodniczącym zarządów osiedli, współpracownikom z urzędu miasta i Burmistrzowi Miasta Mława, pracownikom jednostek miejskich, swojej rodzinie oraz mieszkańcom. – Składam podziękowania Sławomirowi Kowalewskiemu za to, że w swojej pierwszej kadencji w 2006 roku postawił na mnie i zaproponował mi stanowisko zastępcy burmistrza […]. To dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt – zwracała się do burmistrza podczas poniedziałkowej sesji. Na stanowisku zastępcy burmistrza Janina Budzichowska pracowała 14 lat. Jak wspominała w swoim wystąpieniu, robiła to z wielką przyjemnością. Wysoko oceniła współpracę z pracownikami urzędu oraz samym burmistrzem Sławomirem Kowalewskim. – Strategia rozwoju, którą Pan przyjął dla miasta i to, co Pan chciał wykonywać dla mieszkańców, według mnie zawsze się układało w jedną całość – nie ukrywała Janina Budzichowska. Jakie ma plany na czas emerytury? – Będę żyć aktywnie, tyle, ile mi jest dane. Dziękuje wszystkim, życzę zdrowia ,samych sukcesów  i wszelkiej pomyślności – mówiła.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski podziękował Janinie Budzichowskiej za wsparcie, współpracę oraz ogromną życzliwość i lojalność. – Dyrektorem, burmistrzem, premierem, prezydentem bywa się, a człowiekiem jest się całe życie. Dlatego ważne jest, jakim jest się człowiekiem. Mogę powiedzieć, że jest Pani wspaniałą osobą i bardzo dużo osób o tym wie […]. Bardzo dziękuje za to, co mnie spotkało z Pani strony, a spotkało dużo dobrego. To dobro to nie komplementy, a ciężka praca, czasami krytyczne uwagi i podpowiedzi […].Wykonała Pani ogromne zadanie, pomagając burmistrzowi Mławy przez prawie cztery kadencje – zwracał się do Janiny Budzichowskiej Sławomir Kowalewski. Życzył jej długiego, szczęśliwego i pełnego powodów do zadowolenia życia na emeryturze.

Życzenia złożył też Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs. – W imieniu swoim i rady miasta życzę Pani Burmistrz spełnienia marzeń, których nie było czasu spełnić , gdyż trzeba było pracować. Jest zdrowie, świetnie Pani wygląda, więc myślę, że będzie można teraz realizować rzeczy, które tam gdzieś tkwiły i czekały na lepsze czasy – winszował Lech Prejs.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: