ZAWALENIE SIĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO! W ŚRODKU BYŁ MĘŻCZYZNA

ZAWALENIE SIĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO! W ŚRODKU BYŁ MĘŻCZYZNA

Gmina Strzegowo, Nowa Maryśka. Zawalił się strop i dach budynku gospodarczego.

Dnia 29 lipca późnym wieczorem doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Najprawdopodobniej w skutek zbyt dużego obciążenia zbożem zawalił się strop i dach budynku gospodarczego o wymiarach 7 m ×10 m. W budynku przebywał mężczyzna w wieku około 33 lat. Został zabrany przez ZRM do szpitala. W zawalonym budynku znajdują się dwa samochody osobowe, butle z gazem itp. Strażacy prowadzili prace rozbiórkowe zawalonego dachu i stropu celem dostania się do pomieszczenia garażowego. Działania prowadziło 5 zastępów straży pożarnej, w tym 3 PSP Mława, OSP Strzegowo i OSP Unierzyż. Z uwagi na zapadający zmrok teren działań został oświetlony.

Źródło: PSP Mława

Foto: Wietze Brandsma z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: