ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

Panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Lipowiec Kościelny, 27 października 2020 przy Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny 213 

Zarejestruj się: 58 666 24 44   www.mammo.pl

Źródło: lipowieckoscielny.pl

Foto: marijana1 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: