Zbieraj wodę i weź 5 tys złotych

Zbieraj wodę i weź 5 tys złotych

“Moja Woda” to rządowy program łapania wody, który rusza od lipca. Do wzięcia 5 tys. zł

Według Rządu program ten ma przeciwdziałać skutkom suszy i skłonić Polaków do zbierania wody. Żeby otrzymać dopłatę w wysokości do 5 tys złotych musisz zbudować system zbierania wody deszczowej i roztopowej. Ma to odciążyć sieć wodociągową i oczyszczalnię ścieków. Dodatkową wartością dodaną jest dzięki temu obniżenie własnych rachunków domowych. Każdy, kto zdecyduje się zainwestować w małą retencję, będzie mógł liczyć na zwrot 80 proc. kosztów, których poniesienie po 1 czerwca 2020 r. udokumentuje.

źródło:money.pl/opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: