Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZDALNE NAUCZANIE OCZAMI POSŁANKI – ANNY EWY CICHOLSKIEJ

Panująca pandemia związana z koronawirusem od kilku miesięcy zmienia funkcjonowanie wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego na całym świecie. Nie inaczej jest w naszym kraju. Walka z pandemią , z rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom stawia przed Rządem trudne zadania. Nie spotykana do chwili obecnej sytuacja wymaga stosowanie nowych, często drastycznych środków i rozwiązań. Obostrzenia, zakazy i nakazy, wykształcenie odpowiednich zachowań społecznych mają na celu skuteczną walkę, przezwyciężenie pandemii i powrót do normalności.

Koronawirus nie ominął również edukacji. Zamknięte są szkoły, ale nauka cały czas się odbywa. Zmieniła się jej forma. Nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem łączy internetowych. Dostępne są platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania.

-Prowadzący lekcje nauczyciele starają się , aby uczniowie czuli się jak w szkole. Wyjaśniają tematy, podsyłamy uczniom filmiki, animacje, prezentacje, linki do stron, które warto odwiedzić, z których warto korzystać podczas nauki, aby łatwiej zrozumieć nowe zagadnienia. Wielu nauczycieli prowadzi lekcje online, co daje bezpośredni kontakt wizualny z nauczycielem i stwarza choć namiastkę normalnej lekcji.

Nauka zdalna  to duże  wyzwanie dla nauczycieli i uczniów. Pracując zdalnie uczą się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Niektórzy mieli z tym problem, szczególnie ci nauczyciele, którzy pracowali starymi metodami. Omówienie tematu, kreda, tablica, podręcznik. Przypomnienie zagadnienia, sprawdzian, czy klasówka. Nowa metoda przekazywania wiedzy, wymusiła odnalezienie się w nowej sytuacji. Człowiek potrafi jednak szybko odnaleźć się w nowej sytuacji i wszystkiego się nauczyć, jeżeli tylko ma chęci i pozytywne podejście. Większość z nauczycieli korzystało z komputerów i laptopów przygotowując sprawdziany, karty pracy, szkolne zestawienia, pytania konkursowe itp. Podobnie ma się sytuacja z uczniami. Dla młodego pokolenia komputer, laptop, czy internert do ‘’ chleb powszedni ‘’. Zamiast gier, muzyki i fb jest matematyki, język polski, historia, a nawet wf. Tylko od nauczycieli i uczniów zależy jakie będą efekty pracy edukacyjnej. Wszystko wydaje się bardzo proste, ale należy podkreślić kilka ważnych aspektów ujemnych tej formy nauczania. Najważniejszym z nich to dostęp do sprzętu i internetu. Dotyczy to głównie rodzin mniej zamożnych i wielodzietnych. Zakup sprzętu, dobrze działającego internetu, czy wyposażenie w sprzęt kilku dzieci stanowi spore wyzwanie finansowe. Mając to na uwadze Rząd wdrożył kilka programów, które pomagają rozwiązać ten problem. Często jest też problem z działaniem samego internetu głównie w małych ośrodkach wiejskich, gdzie występują problemy z zasięgiem i jakością sygnału. Innym problem na który zwracają uwagę nauczyciele jest samodzielne wykonywania zadanych prac, czy sprawdzianów. Wielokrotnie można dostrzec ‘’ klikniecie rodzica ‘’, czy starszego brata. To jednak chyba najmniejszy problem, z reguły nauczyciele ‘’ przymykają na te przestępstwo oko ‘’. Wspomnieć należy również o niekorzystnej sytuacji jaką jest brak bezpośredniego kontaktu miedzy uczniami. Przebywając w szkole dzieci i młodzież tworzyły społeczność szkolną , nawiązywały miedzy sobą relacje, uczyły się życia w grupie i odpowiednich zachowań, rozwiązywania konfliktów. Teraz dla nich klasa to monitor i własny pokój. To pewnego rodzaju wyobcowanie może być w przyszłości niebezpieczne. Oczywiście nie można uogólniać i pisać czarnych scenariuszy, ale warto zastanowić się nad tym problemem i w miarę możliwości dostrzegać, pomagać i zapobiegać tego typu sytuacjom. To tylko niektóre aspekty nauki zdalnej. Nie można pominąć również pewnych korzyści z zastosowania nowych form nauki. Powszechne stosowanie i zastosowanie środków multimedialnych, doskonalenie pracy na komputerze, dostęp do olbrzymiej bazy informacji internetowych, właściwe ich wykorzystanie i przetwarzanie to w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie ważna i konieczna umiejętność – mówi Anna Ewa Cicholska, Posłanka na Sejm RP.

Nauczyciele zauważają też, że wielokrotnie uczniowie nieśmiali, wycofani w obecności całej klasy, w przypadku pracy i odpowiedzi w formie zdalnej stają się otwarci i zaskakują ich swoją wiedzą i znajomością tematu.

Reasumując można rzecz, że polska oświata, nauczyciele i uczniowie radzi sobie w tej trudnej sytuacji. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy chcą jak najszybciej wrócić do normalności.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: