Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301
Zdalne nauczanie w czasie pandemii - Mława Press
Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zdalne nauczanie w czasie pandemii

W związku z sytuacją rozpowszechniania się koronawirusa w dniu 25 marca konieczne było zawieszenie działalności przedszkoli i szkół. Wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Co pociągnęło za sobą nieuniknione trudności. Niektóre dzieci nie mają dostępu do komputera lub mieszkają w miejscu, w którym są problemy z zasięgiem internetowym. Nie wszyscy żyją w dużych miastach.

Wprowadzone nauczanie zdalne zakłada, że  dzieci i młodzież w Polsce, niezależnie od zasobności gospodarstwa domowego czy miejsca zamieszkania, dysponują nieograniczonym dostępem do internetu i sprzętu. Wystarczy wyobrazić sobie dom z jednym komputerem, w którym trójka dzieci ma przystąpić do internetowych lekcji. Które z nich ma z niego skorzystać? Starsze czy młodsze? Do tego należy jeszcze dodać spawy finansowe, chociażby opłaty za internet. Problemy dostrzegają nauczyciele i rodzice którzy mierzą się z lekcjami dzieci, bardziej niż kiedykolwiek.

Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej podkreśla – czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie – mówił.

Nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa. Wiadomo jednak że nadeszły czasy gdzie dzieci zaczęły tęsknić za szkołą.

W odpowiedzi na te liczne uwagi wobec tego, jak wygląda nauczanie zdalne, Ministerstwo Cyfryzacji zwiększyło kwotę środków unijnych na zakup sprzętu i dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, do 186 milionów złotych.

Od 1 kwietnia samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na zakup sprzętu do zdalnej nauki.

– O pieniądze może się ubiegać każda gmina, składając elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Resorty edukacji i cyfryzacji zapewniają, że procedura starania się o środki, a także ich wypłata, będą ekspresowe. Kwota, jaką gmina będzie mogła dostać, ma wynosić co najmniej 40 tys. zł. Nie będzie potrzebny wkład własny. Resort cyfryzacji podpowiada, aby samorządy już teraz oszacowały swoje potrzeby, mogą też same kupić sprzęt, za co po złożeniu wniosku, dostaną zwrot.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: