ZDARZENIE DROGOWE NA UL. POGORZELSKIEGO W MŁAWIE (zdjęcia)

ZDARZENIE DROGOWE NA UL. POGORZELSKIEGO W MŁAWIE (zdjęcia)

Trwają czynności policji i straży pożarnej. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w Mławie, udzielana jest im pomoc. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Kierująca volvo kobieta najprawdopodobniej nie zastosowała się do znaku STOP i uderzyła w opla.

Źródło i foto/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: