Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZGUBIŁEŚ TABLICE? MOŻE TO TWOJA STOI POD PŁOTEM

Dzisiejsza  ulewa, która miała miejsce ok. godziny 11-tej dała się nieźle we znaki. Ulice miasta w jednej chwili stały ledwo przejezdne. Podtopienia wystąpiły w całym mieście. Wielu kierowców miało wtedy bardzo utrudniony ruch. Znaleźli się też tacy odważni, którzy ulicą Graniczną postanowili przejechać przez wodę, która dla wielu okazała się zdradliwa. Można to wywnioskować po tablicach które zostały znalezione w wodzie. Jeśli widzisz tam swój numer rejestracyjny to udaj się po nią.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: