ZIEMIA ROLNA CORAZ BARDZIEJ DROŻEJE

ZIEMIA ROLNA CORAZ BARDZIEJ DROŻEJE

Średnie ceny notują bardzo wysokie wzrosty. Dlaczego? Jak będzie w przyszłości?

Główny Urząd Statystyczny podaje dane za 2019 rok. Przeciętna cena gruntu rosła o 6,4 proc. Najmocniej podrożały łąki zaklasyfikowane jako słabe. Cena za hektar wzrosła z 23,2 tys. złotych do 25,4 tys. złotych. A najmniej łąki okreslane jako dobre, bo zaledwie o 3 proc. Z danych GUS-u wynika również, że o około 9 proc. do poziomu 34,6 tys. złotych za ha poszybowały w górę ceny ornych gruntów piaszczystych. Najdroższe są ziemie wysokiej jakości. Za hektar takiego gruntu rok temu trzeba było dać o 5 proc. więcej, średnio 58,3 tys. zł. Nieco taniej, bo 48,7 tys. zł trzeba było dać za hektar ziemi średniej jakości – tutaj statystycy ocenili wzrost cen na 6,8 proc – informuje Money.pl.

Rosną także ceny gruntów będących zasobami Skarbu Państwa – w porównaniu rok do roku trzeba zapłacić nawet 5 tysięcy więcej za hektar. W Polsce zaczyna brakować wolnych terenów uprawnych. To co pozostało kosztuje, zatem coraz więcej. W przyszłości ceny mogą iść jeszcze bardziej w górę. Nie ma na to wpływu nawet kryzys ani koronawirus.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: