ZŁA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW! WZROSNĄ SKŁADKI ZUS

ZŁA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW! WZROSNĄ SKŁADKI ZUS

Minimalna pensja w 2021 roku wzrośnie, jednak spowoduje to podniesienie składek ZUS.

W ujęciu rocznym za składkę przedsiębiorcy zapłacą nawet ponad 185 złotych więcej – wynika z wyliczeń “Faktu”. Jak przypomina “Fakt”, wysokość składek ZUS jest uzależniona od prognozy przeciętnego wynagrodzenia. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zawarta została kwota 5259 złotych. Na tej podstawie dziennikarze dziennika wyliczyli, ile wyniesie składka ZUS w 2021 roku.

Z wyliczeń wynika, że składka miesięczna dla osób będących na tzw. pełnym ZUS wzrośnie o 15,43 złotych miesięcznie. Rocznie daje to już podwyżkę w wysokości ponad 185 złotych.

Obecnie pełny ZUS wynosi 1431,48 złotych łącznie ze składką chorobową i składką zdrowotną. “Fakt” zauważa, że niepewną obecnie jest jest ta ostatnia składka, ponieważ jej wysokość jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku.

 

Źródło/money.pl

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: