ZŁODZIEJ POSŁUŻYŁ SIĘ KARTĄ PŁATNICZĄ. POLICJA PUBLIKUJE WIZERUNEK SPRAWCY

ZŁODZIEJ POSŁUŻYŁ SIĘ KARTĄ PŁATNICZĄ. POLICJA PUBLIKUJE WIZERUNEK SPRAWCY

Wydział Kryminalny mławskiej policji prowadzi czynności w sprawie kradzieży pieniędzy z konta mieszkanki Mławy. Sprawca posłużył się jej kartą płatniczą sześć razy, dokonując płatności zbliżeniowych. Sprawcę zarejestrowały kamery. Policja publikuje jego wizerunek.

Do zdarzenia doszło 31 marca bieżącego roku. Mławianka straciła kartę płatniczą w niewyjaśnionych okolicznościach. Okazało się później, że nim zdążyła ją zablokować, sprawca dokonał sześciu transakcji kartą, płacąc zbliżeniowo w sklepach na terenie Mławy.

Sprawca miał czapkę z daszkiem a na twarzy maseczkę ochronną. Charakterystyczna może się jednak okazać jego sylwetka i ubiór. Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub mają informacje umożliwiające ustalenie sprawcy, proszone są o pilny kontakt z Policją. Informacje można przekazywać anonimowo. Kontakt pod numerami telefonów 47/ 703 62 00, 47/ 703 62 03, 47/ 703 62 14, e-mail: kpp.mlawa@ra.policja.gov.pl lub skrzynka Facebook Policja Mława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: