Złóż wniosek o 300+

Złóż wniosek o 300+

Dla większości rodziców 300+ to bardzo ważne pieniądze. Każdemu z nich zależy aby dostać je jak najprędzej. Wnioski od 1 czerwca można składać drogą elektroniczną-mówi Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zachęcamy samorządy, by z uwagi na trudną sytuację, były one szybko rozpatrywane. Dla nas to bardzo ważne, by środki jak najszybciej trafiały do osób, które o nie aplikują. Takie też było założenie ws. tarczy.

Fot.Obraz Mary Clark z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: