ZMALAŁA DOPŁATA NA ZAŁOŻENIE FIRMY W RZĄDOWYM PROGRAMIE

ZMALAŁA DOPŁATA NA ZAŁOŻENIE FIRMY W RZĄDOWYM PROGRAMIE

Rządowy program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.Od września osoby, które myślą o założeniu własnego biznesu mogą liczyć na dopłaty w wysokości 100 489,60 zł, czyli o 6 tys. mniej niż do tej pory.

Program dopłat na start na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki programowi w 2020 roku powstało 259 firm. Złożono łącznie 465 wniosków, których łączna suma wyniosła 37,5 mln zł. Do czerwca wypłacono 20,3 mln zł z budżetu wartego 70 mln zł. O pożyczkę można w dalszym ciągu składać wnioski, jednak należy mieć na uwadze, że od września wysokość maksymalnej kwoty, którą BGK może wypłacić zmniejszono o 6 tys. W tej chwili można zaciągnąć pożyczkę na kwotę 100 489,60 zł na założenie firmy i 30 146,88 zł na utworzenie miejsca pracy. Z programu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej mogą skorzystać studenci, absolwenci i bezrobotni. Całkowitą kwotę pożyczki należy spłacić w ciągu 7 lat, a oprocentowanie jest wyjątkowo niskie i wynosi 0,44 w skali roku. Można wnioskować o rok karencji w spłacie zadłużenia. Firmy nie wolno zawiesić przez 12 miesięcy ani zamknąć przez 3 lata. Gospodarowanie dopłatą jest ściśle określone w harmonogramie.

Źródło: biznesinfo.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: