Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zmarł ksiądz Jacek Darmofalski. Wieloletni wikariusz parafii w Mławie

Odszedł w 43 roku życia i 17 roku kapłaństwa. Ks. Jacek Darmofalski od wielu miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Był hospitalizowany w szpitalach w Makowie Mazowieckim, Warszawie i Sierpcu. 

Ksiądz w ostatnich latach pełnił posługę kapłańską w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim. Tam również uczył religii w makowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie–Skłodowskiej. Wcześniej był wieloletnim wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, posługiwał także w Szreńsku i Sierpcu.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mgr. Jacka Darmofalskiego rozpoczną się we wtorek (17 sierpnia) o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną sprawowaną przez księży z dekanatu makowskiego w kościele parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

Mszy Świętej pogrzebowej w środę (18 sierpnia) o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski w kościele parafii pw. Trójcy Świętej w Rypinie.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Darmofalskiego zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Rogowie.

Foto/Twitter Piotr Libera

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: