Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZMARŁA DOKTOR IRENA WIERZBOWSKA


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W dniu dzisiejszym (8 marca) odeszła od nas lekarka i działaczka społeczna o wielkim sercu. Dr Irena Wierzbowska zmarła w wieku 95-lat. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym w środę 10 marca o godzinie 11-tej.

Po ukończeniu studiów medycznych mieszkała i pracowała w Mławie. W 2002 roku otrzymała tytuł Mławianina Roku. Doktor Irena Wierzbowska była skromna, bardzo sympatyczna i nieprzeciętnie wykształcona kobieta, a przy tym była wielką patriotką. Z jej inicjatywy powstał w Mławie Komitet Pomocy Polakom w Kazachstanie. Przez wszystkie lata Irena Wierzbowska sprowadziła do kraju czternaście rodzin z Kazachstanu i wszystkim tutaj pomogła się urządzić. Sprowadziła również  dziewczynkę z Litwy, która chodziła w Mławie do liceum, mieszkała u pani Ireny, a ta ją utrzymywała w Polsce, a potem pomogła dostać się na studia. Tak samo później pomogła dziewczynce z Białorusi. Dom pani Ireny zawsze był pełen ludzi.  Dla jednej z rodzin pani Irena przekazała dom w Mławie.  Taką ją zapamiętamy – człowieka o wielkim sercu.

 

Foto/ UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: