ZMARŁA NAJSTARSZA MIESZKANKA MŁAWY

ZMARŁA NAJSTARSZA MIESZKANKA MŁAWY

Zmarła Marianna Jaskulska – mieszkanka Mławy, która w marcu br. świętowała 103. rocznicę urodzin. Była najstarszą obywatelką naszego miasta.

Pani Marianna urodziła się 23 marca 1917 r. w Piegłowie. W Mławie mieszkała od 16. roku życia. 103. rocznicę urodzin świętowała, ciesząc się dobrą kondycją fizyczną i intelektualną. Dopisywał jej znakomity humor.

Wszystkim bliskim Pani Marianny składamy wyrazy współczucia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: