Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zmiany w dowodach osobistych ze względu na bezpieczeństwo

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie coraz to nowe obowiązki, w tym przypadku jest to wprowadzenie dodatkowej – drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisku palców. Ich pobieranie ma odbywać się w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Jednak nie wszyscy będą mieli w dowodzie odciski swoich palców. Zgodnie z przepisami dzieciom do 12 roku życia dowody osobiste wydawane są na 5 letni okres ważności, a jeśli już ukończono 12 lat dowód zostanie wydany na 10 lat i nie zostaną wtedy pobrane odciski palców. Oczywiście odciski nie będą pobierane w przypadku osób, u których jest to fizycznie niemożliwe, a także jeśli są przeciwskazania medyczne np. oparzenie lub wypadek. W tym przypadku przewidziano 12 miesięczny okres ważności dokumentu.

W nowelizacji prawa również ustalono, na jak długo mogą być przechowywane te dane biometryczne. Okres maksymalny przechowywania w Rejestrze Dowodów Osobistych ma trwać do dnia odbioru osobistego, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia wydania, czyli personalizacji dowodu osobistego.

 

Źródło/radio Zet

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: