ZMIANY W MIEJSKIM MONITORINGU [VIDEO]

ZMIANY W MIEJSKIM MONITORINGU [VIDEO]

Miejski monitoring w Mławie czekają zmiany. System powiększy się o dodatkową kamerę ale również zmieni się lokalizacja jego serwerowni. Przeprowadzka nastąpi z wynajmowanych pomieszczeń w budynku komendy policji, do siedziby Pałacu Ślubów który jest własnością magistratu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: