Zmiany w programie 500 plus.

Zmiany w programie 500 plus.

Program 500 plus przeszedł wiele zmian od roku 2016. Także w najbliższym, 2021 roku, 500 plus czekają kolejne zmiany.  Rząd zaakceptował ustawę budżetową. Niestety w budżecie nie znalazły się pieniądze na waloryzacją zasiłku 500 plus.

Niektórzy posłowie apelują, aby wprowadzić wypłaty 500 plus w formie bonów – wzorem Polskiego Bonu Turystycznego, który obowiązuje od 1 sierpnia. Na razie jednak pomysł ten budzi raczej sprzeciw.

Pewną zmianą w programie 500 plus jest obowiązek składania nowych wniosków. Aby otrzymać pieniądze z 500 plus trzeba będzie złożyć wniosek. Najwcześniej będzie można zrobić to:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną,
  • od 1 marca 2021 roku drogą tradycyjną.

 Od 2021 roku zmieni się okres świadczeniowy. Będzie on obowiązywał od 1 czerwca do końca maja następnego roku. Oznacza to, że każdego roku trzeba będzie wystąpić o przyznanie 500 plus.

 

Źródło/edziecko.pl

Obraz White77 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: