ZMIANY W SPRAWIE MASECZEK!

ZMIANY W SPRAWIE MASECZEK!

Polsat poinformował o słowach rzecznika rządu, który na antenie wspomniał o zmianach ws. maseczek. Mogą nastąpić już wkrótce.

Obecnie zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe w m.in. w sklepach, restauracjach (gdy nie siedzi się przy stoliku) oraz środkach transportu publicznego. W tym celu służyć mogą maseczka lub przyłbica.

Ostatnio było głośno o ekspedientce, która dostała 100 zł kary za odmowę sprzedaży artykułów klientce bez maseczki. Sąd uzasadnił swoją decyzję twierdzeniem, że sprzedawczyni “umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmówiła sprzedaży towarów klientce”.

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, w programie “Gość Wydarzeń”. Stwierdził, że już w maju zakomunikował rządowi, że nakaz nie ma wystarczającej podstawy ustawowej, a ponadto “z punktu widzenia konstytucyjnego przepisy dot. obowiązku noszenia maseczek są wadliwe”.

Rzecznik rządu Piotr Müller skomentował sprawę maseczek w środę. Podkreślił, że sensem tworzenia prawa jest możliwość jego późniejszej modyfikacji. Dodał również, że “niespójność orzecznicza w sądach” będzie jednym z powodów ewentualnych zmian. Poinformował również, że zdaniem rządu podstawa prawna do nakazu zasłaniania nosa i ust istnieje.

Źródło: Polsat News

Foto: HubertPhotographer z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: