Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Zmiany w urlopach. Dziewięć dodatkowych dni wolnych dla rodziców


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Nadchodzą istotne zmiany w urlopach. Pojawi się urlop z powodu “siły wyżej” oraz urlop opiekuńczy, który trwać będzie najprawdopodobniej 5 dni. Zmianami w kodeksie pracy zajmuje się aktualnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To konsekwencja uchwalonej w 2019 roku przez Parlament Europejski tzw. “dyrektywy work-life balance”. Wszystkie prawa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów obejmujących m.in. urlopy rodzicielskie. Termin na wprowadzenie zmian mija w sierpniu 2022 roku.

Najważniejsze zmiany, których dotyczy dyrektywa, zawarte są w następujących artykułach:

  • Art. 9, który m.in. zakłada możliwość skrócenia godzin pracy rodzicom i wprowadzenia dla nich elastycznego czasu pracy,
  • Art. 7, który zapewni każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu “siły wyższej”. Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby

Zgodnie z założeniami, dyrektywa ma wspomóc zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami oraz zachęcić do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich.

O tym, jak europejskie wytyczne wpłyną na zasady w Polsce, mówią założenia do projektu ustawy implementującej dyrektywę work-life balance, które znalazły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rodzice zyskają aż dziewięć dodatkowych tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. W praktyce będą przysługiwały jedynie ojcom i przepadną, jeśli ci ich nie wykorzystają. Co istotne, nie będą mogli zrzec się ich na rzecz matki dziecka. W okresie nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego ojcu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70%.

W przypadku kobiet, nadal będzie przysługiwał im roczny urlop – 20 tygodni macierzyńskiego i 32 tygodnie rodzicielskiego.

Te zmiany będą dotyczyły wszystkich pracowników. Urlop ten ma wynosić do 5 dni i być przeznaczony na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnym, jeśli wymagają znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop będzie jednak bezpłatny.

W pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, pracownik będzie też mógł skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy. Za te dni otrzyma jednak zaledwie połowę wynagrodzenia.

Ważne zmiany dotkną też rodziców, którzy mają pod opieką dziecko do lat 8 oraz tych, którzy opiekują się krewnymi, którzy wymagają znacznej opieki z poważnych względów medycznych. Takie osoby będą mogły wnioskować o ułatwienia w korzystaniu z elastycznej organizacji pracy. W praktyce oznacza to m.in. pracę w niepełnym wymiarze czy elastyczny rozkład czasu pracy. Co istotne, odmowę przyznania takiego modelu pracy, pracodawca będzie musiał uzasadnić.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: