ZMIENIĄ SIĘ ZASADY ZAKAZU!

ZMIENIĄ SIĘ ZASADY ZAKAZU!

Loty do niektórych państw są zakazane z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa. Jest jednak dokument, który podaje nowe zasady.

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się rozporządzenie, które prawdopodobnie wejdzie w życie 16 września. Wbrew spekulacji, nie ma w nim państw, do których loty mają zostać zakazane. Jeszcze niedawno zapowiadał to wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Dokument pokazuje jednak nową formułę.

Zakaz lotów ma obejmować kraje, w których współczynnik liczby zachorowań na koronawirusa nie przekroczy 90 na 100 tysięcy mieszkańców. Brane pod uwagę będą statystyki z ostatnich 14 dni. Warto zauważyć, że do tej pory na liście pojawiały się państwa, gdzie współczynnik przekraczał 60, czyli o 30 mniej, zatem oczekiwania te będą jeszcze bardziej restrykcyjne i trudne do spełnienia.

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób co do zasady przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – można przeczytać w projekcie.

Źródło: turysci.pl

Foto: CC0 photos for free z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: