Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Znacząca podwyżka dla burmistrza Mławy


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Burmistrz miasta Mława Sławomir Kowalewski będzie zarabiał 19 tys. brutto. Dotychczas otrzymywał wynagrodzenie w wysokości  10 600 zł.

Uchwałę w tej sprawie przyjęła rada miasta 16 listopada, która jest wynikiem zmiany przepisów. Nowe wynagrodzenie miało się mieścić między 16 a 20 tys. zł. Do decyzji radnych należała wysokość podwyżki. Rada miasta ustaliła je wysokość na poziomie 95 proc. najwyższego limitu.  Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Jak wynika z ustawy , burmistrz otrzyma wyrównanie zgodne z jej nową wysokością.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: