ZNAKOMICI PŁYWACY Z CAŁEJ POLSKI SPOTKALI SIĘ W MŁAWIE

ZNAKOMICI PŁYWACY Z CAŁEJ POLSKI SPOTKALI SIĘ W MŁAWIE

W miniony weekend (28/29 listopada) odbyły się Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod patronatem Burmistrza Mławy.

Współorganizatorem imprezy był klub Płetwal Mława. W zawodach wzięło udział ponad 500 zawodników z około 40 klubów. Świetnie spisali się pływacy z Mławy, którzy zdobyli 22 medale, w tym 2 złote, 13 srebrnych i 7 brązowych. Na trybunach zabrakło kibiców z powodu pandemii koronawirusa.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: