Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZNALEZIONO TRZY NIEWYBUCHY W JEDNYM DNIU

W poniedziałek około godz. 10:00 dyżurny ciechanowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie budowy domu, podczas prac ziemnych wykopany zostały przedmiot przypominający niewybuch. Na miejscu policyjny pirotechnik wstępnie potwierdził, że jest to pocisk do granatnika z widocznymi śladami korozji z okresu II Wojny Światowej. Teren znaleziska był zabezpieczony przez patrol policji do czasu przybycia saperów. Patrol saperski w efekcie swoich działań zabezpieczył dwa pociski typu panzerfaust. Tego samego dnia otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie o podobnym znalezisku. W miejscowości Szulmierz podczas czyszczenia rowu melioracyjnego natknięto się na pocisk artyleryjski, tam w efekcie odnaleziono i zabezpieczono 3 pociski artyleryjskie. Jeszcze tego samego dnia zostały one zabrane przez patrol saperski.

Policjanci przypominają, że niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie ich lub przemieszczanie grozi kalectwem a nawet śmiercią. Zawsze, gdy ujawnimy przedmiot przypominający niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Nie wolno dotykać niebezpiecznego znaleziska!

źródło i foto/policja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: