ZNAMY NAZWISKA KANDYDATÓW DO TYTUŁU MŁAWIANINA ROKU

ZNAMY NAZWISKA KANDYDATÓW DO TYTUŁU MŁAWIANINA ROKU

Cztery kandydatury do tytułu Mławianin Roku 2020 wpłynęły w regulaminowym czasie do kapituły przyznającej to honorowe wyróżnienie.

Kandydaturę harcerza seniora i działacza społecznego Kazimierza Lewandowskiego wskazano w dwóch wnioskach – ich autorami byli Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Starosta Mławski Jerzy Rakowski. Grupa nieformalna Mława – miasto zabytkowe zgłosiła kandydaturę jej członka Tadeusza Stabacha, natomiast Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” oraz grupa mieszkańców (ponad 50 podpisów) – kandydaturę prezesa klubu Wiesława Chrzczona. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie wskazało z kolei kandydaturę jego członka Andrzeja Lampkowskiego.

Prawdopodobnie jeszcze w marcu kapituła tytułu spotka się na posiedzeniu, podczas którego wybierze Mławianina Roku 2020.

na zdj.: Mławianin Roku 2019 Jan Łukasik i Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: