Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Znamy nazwiska laureatów X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Zdzisława Skwary


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Najlepsi śpiewacy – uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych z całej Polski – zaśpiewali podczas koncertu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Mławie.

Zgromadzoną w sali koncertowej publiczność, laureatów konkursu i jurorów powitał i o dotychczasowym przebiegu wokalnych zmagań powiedział dyrektor mławskiej PSM Wilhelm Taraszkiewicz. Przypomnijmy, że I etap konkursu – przesłuchania zdalne – odbył się 10 kwietnia 2022 r., natomiast jego zwycięzcy rywalizowali już na żywo w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie. Dziesięcioro najlepszych dało nazajutrz koncert w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a 23 kwietnia wystąpiło w koncercie laureatów w Mławie, dostarczając widowni wspaniałych wrażeń artystycznych.

– Niestety tak się dziwnie składa, że coraz mniej muzyki klasycznej jest w naszych mediach, dlatego też wydaje mi się, że musimy mieć coraz większe serca do tego, abyśmy byli coraz bardziej silni w pracy na rzecz naszej kultury muzycznej, wokalnej. Dlatego też mam wielki szacunek do wszystkich tych, którzy tę pracę włożyli po to, aby ci młodzi i zdolni śpiewacy przyjechali do Mławy a także na różne inne konkursy, na które liczę, że przyjadą i będą także ciepło mówić o konkursie mławskim. Dziękuję kolegom jurorom, którzy dokonali wyboru, co zawsze nie jest proste – mówił z mławskiej sceny przewodniczący jury i kierownik artystyczny konkursu prof. dr hab. Tadeusz Pszonka. Wszystkim śpiewakom złożył serdeczne gratulacje i życzył znalezienia jak najlepszej drogi artystycznej kariery i dalszego rozwoju.

Patronem konkursu i fundatorem części nagród był Burmistrz Miasta Mława. Koncert laureatów poprowadził Michał Kukliński.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: