Znamy sondażowe wyniki wyborów! Będzie druga tura

Znamy sondażowe wyniki wyborów! Będzie druga tura

Mamy wyniki sondażu late poll!

Andrzej Duda: 42,9 proc.

Rafał Trzaskowski: 30,3 proc.

Szymon Hołownia: 14 proc.

Krzysztof Bosak: 6,9 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz 2,5 proc.

Robert Biedroń 2,3 proc.

Marek Jakubiak: 0,2 proc.

Paweł Tanajno: 0,2 proc.

Waldemar Witkowski: 0,3 proc.

Stanisław Żółtek: 0,3 proc.

Mirosław Piotrowski: 0,1 proc.

Kapitalna frekwencja ogólnopolska 64.3.

Badania late poll przeprowadziła pracownia Ipsos.

Źródło: TVN24

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: