Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZNAMY WSKAŹNIK WALORYZACJI KONT UBEZPIECZENIOWYCH

Zapisane na kontach i subkontach środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury. W 2021 r. stany kont wzrosną o 5,41 proc., a subkont o 5,23 proc.

Ogłoszony wskaźnik waloryzacji składek jest on niższy od ogłoszonych w dwóch poprzednich latach (8,94 proc. i 9,20 proc.) z uwagi na epidemię COVID-19. Wskaźnik zależy bowiem od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych nie o tyle, co w poprzednich latach.

Epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont ponieważ ZUS przeprowadza ich waloryzację zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. Rok temu wskaźnik wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc.

 

 

 

Źródło: zus.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: