Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Znamy wyniki konkursu plastycznego organizowanego przez firmę NOVAGO!


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

4  listopada w siedzibie firmy NOVAGO został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.” Dobrze się czuję, bo segreguję” .  Konkurs organizowany jest od kilku lat i zaprasza do udziału wszystkie dzieci z powiatu mławskiego. Jak co roku nadesłanych prac było bardzo dużo, a wybór trudny ze względu na bardzo wysoki poziom. Jury w tym roku przyznało  cztery pierwsze  miejsca w czterech  kategoriach wiekowych, oraz specjalne wyróżnienie. Dzieci z oddziału  “0”, I klasy, II klasy i III klasy oraz jedno wyróżnienie. Dodatkowo wyróżniona została  praca Michaliny Purzyckiej, która przyozdobi  kalendarz firmowy NOVAGO.
Na zwycięzców będą czekały bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również nagrody pocieszenia. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada 2022r. w siedzibie firmy NOVAGO.

Nagrodzeni zwycięzcy:
*Alicja Kajstura, klasa “O” , Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie

*Zuzanna Wachowicz, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie

*Nadia Gadomska klasa II, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie

*Michalina Purzycka (praca wyróżniona na kalendarz) klasa III, Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich

*Mikołaj Borowski, (wyróżnienie za kreatywność) klasa nr III, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: