Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKU NOWOCZESNY BUDYNEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W poniedziałek 13 grudnia Starostwo Powiatowe odebrało budynek  gdzie będzie mieścić się Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Działalność placówka ta ma rozpocząć od 3 stycznia 2022. 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Słowackiego 16 może przyjąć 22 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym.

Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Pobyt w Centrum jest całkowicie bezpłatny.

Budowa centrum kosztowała 2 567 701,70 zł. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Źródło i foto /Powiat Mławski

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: