Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZOSTAŁ PODPISANY LIST INTENCYJNY W SPRAWIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO

Burmistrz Miasta Mława podjął współpracę z wójtami czterech gmin – Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna – oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły celem utworzenia przebiegającego przez tereny każdej z wymienionych jednostek szlaku turystycznego. Dziś został w tej sprawie podpisany list intencyjny.
Szlak turystyczny będzie liczył ok 45 km. Jest on tworzony w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W dniu wczorajszym (14.09.2021) w Urzędzie
Miasta Mława podpisano list intencyjny w tej sprawie. Jego treść jest następująca:

LIST INTENCYJNY

w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie miasta Mława
oraz gmin: Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”
podpisany dnia 14 września w Mławie przez:
Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego,
Wójta Gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego,
Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Jarosława Goschorskiego,
Wójta Gminy Szydłowo Grzegorza Rochnę,
Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusza Gębalę i Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły Jaromira Skrzypeckiego.
Sygnatariusze niniejszego listu intencyjnego deklarują wzajemną współpracę przy przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji szlaku turystycznego przebiegającego przez linię walk wrześniowych 1939 r. na terenie miasta Mława oraz gmin: Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w tym na terenie Nadleśnictwa Dwukoły, w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach 80. XX wieku. Trasa szlaku
zostanie opracowana przez sygnatariuszy w uzgodnieniu z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, historycznymi i sportowymi oraz działaczami społecznymi. Celem utworzenia szlaku turystycznego jest promocja historii, tradycji, i walorów przyrodniczych regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki pieszej. Współpraca będzie konsekwencją uchwał podjętych przez rady gmin i radę miasta.
Strony dołożą wszelkich niezbędnych starań w celu optymalnej współpracy w zakresie przedmiotu niniejszego listu intencyjnego.

 

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: