Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY II ETAP INWESTYCJI

 Został rozpoczęty II etap inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa. Wartość brutto całego zadania to ponad 8.7 mln zł

Prace rozpoczęły się w sierpniu. Obecnie prowadzone są roboty w Kowalewie, Kowalewku i miejscowości Dąbrowa związane z kanalizacją deszczowa tj. wykonywane są wykopy pod ułożenie kanałów deszczowych, zrywana jest nawierzchnia asfaltowa. Idą prace związane z zasypkami kanałów deszczowych, układaniem kanałów deszczowych, ustawieniem studni rewizyjnych, usuwaniem kolizji istniejącej sieci wodociągowej z nowo budowaną kanalizacją deszczową.

Inwestycja stanowi kontynuację realizowanego już przez Powiat Mławski zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.  Docelowo w tym etapie nastąpi poszerzenie istniejącej jezdni, położenien nowej nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, udrożnienia rowów przydrożnych, zjazdów, przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, wykonanie stałej organizacji ruchu, oraz budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 8 879 056,60 zł w tym 3 026 000 zł na rok 2020 i 5 853 056 zł na rok 2021.

 

Źródło i foto/ Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: