Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZOSTAŁ ZREALZOWANY KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY ,, ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ”


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Samorząd Miasta i Gminy Lubowidz zrealizował jeden z kolejnych etapów rozbudowy ,, Ścieżki ekologicznej” w miejscowości Łazy. Rozbudowa ta kosztowała 105 tysięcy złotych. Urząd pozyskał dofinansowanie na tę inwestycję w wysokości 63,63 % w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tych pieniędzy powstał plac zabaw dla najmłodszych. Niebawem odwiedzający będą mogli korzystać również z  siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury.

foto/ UMiG Lubowidz

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: