Zostań żołnierzem. Spotkanie z przedstawicielami WKU w mławskim PUP

Zostań żołnierzem. Spotkanie z przedstawicielami WKU w mławskim PUP

Osoby zainteresowane pracą w służbie wojskowej. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.

Spotkanie odbędzie się 23 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 i 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7 pok.  206.
Inicjatywa ma na celu promocję możliwości podjęcia pracy w służbie wojskowej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji do czynnej służby wojskowej, warunki kształcenia oraz zatrudnienia przyszłych żołnierzy.

Źródło: PUP Mława

Foto: maciekde z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: