ŻUROMIN. Biogazownia, ponad 80% głosów za!

ŻUROMIN. Biogazownia, ponad 80% głosów za!

Ponad 80 proc. mieszkańców Chamska podczas społecznych konsultacji opowiedziało się za instalacją we wsi biogazowni. Czy tak pozytywna opinia ma szansę się utrzymać, gdy mieszkańcy dowiedzą się, że do żuromińskiego urzędu przed dwoma dniami został złożony wniosek na budowę w Chamsku drugiej, niezależnej inwestycji? Bo dlaczego nie miałaby powstać tu także trzecia, a nawet czwarta i piąta taka instalacja, jeśli znajdą się chętni inwestorzy, którzy chcieliby rozwinąć swoje gospodarstwa?

Wyniki społecznych konsultacji dotyczących budowy biogazowni w Chamsku przez właściciela części tutejszych chlewni będą omawiane w najbliższy czwartek podczas sesji Rady Miasta i Gminy Żuromin. Inwestycja ta, jak widać, nie budzi kontrowersji jako sama w sobie. Zarówno mieszkańcy, jak i radni, nie widzą zagrożenia z sąsiedztwa instalacji 1,5 km od centrum Chamska, 750 m od ostatnich zabudowań. Problemem w realizacji inwestycji są już obowiązujące zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w tej części gminy i wynikające stąd wymagania proceduralne w wydaniu dzisiaj odpowiednich zezwoleń na budowę. Podobnego zdania jest Aneta Goliat, burmistrz gminy Żuromin. Twierdzi, ze budowa biogazowni rodzi tak dużo wątpliwości, że trzeba się nad nią poważnie zastanowić,, zwłaszcza, że ewentualny przyszły inwestor biogazowni złożył wniosek o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla jego działki. – Jeżeli przystąpimy do wprowadzania zmian w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego dla jednego, powinniśmy zrobić to kompleksowo, dla wszystkich inwestorów, którzy złożyli wnioski – twierdzi Tomasz Budzich, radny żuromińskiej gminy. – Zwłaszcza, że niektóre z nich czekają na to ok. 3 lata.

Do sprawy biogazowni w Chamsku jeszcze wrócimy w najbliższych dniach.

Fot. archiwum prywatne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: