ŻUROMIN. POLICJANT ZARAŻONY KORONAWIRUSEM

ŻUROMIN. POLICJANT ZARAŻONY KORONAWIRUSEM

To już drugi potwierdzony przypadek zarażnia koronawiruesm. Tym razem wykryto go u Funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Jak udało się nam dowiedzieć policjant ostatni raz przed zwolnieniem lekarskim był w pracy 22 lipca. Wszystkie osoby, które miały z styczność z zarażoną osobą będą poddane testom oraz kwarantannie. Funkcjonariusz przebywa w szpitalu a sanepid poszukuje osób, które miały z nim kontakt prywatnie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: