Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZUS kontroluje ciężarne

Według danych z ZUS aż 10% z osób przebywających na L4 wyjeżdża w tym czasie na urlop lub robi remont. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza coraz więcej kontroli, czy zwolnienia lekarskie są w prawidłowy sposób wykorzystywane, a dotyczy to także kobiet w ciąży.

Jak taka wizyta wygląda?

Wizyta jest zawsze niezapowiedziana i odbywa się zwykle w godzinach pracy, chociaż nie zawsze. Pracownicy ZUS mogą nas odwiedzić nie tylko w domu, ale także innych miejscach, np. innym miejscu zatrudnienia lub nawet firmie osoby pokrewnej, np. w sklepie prowadzonym przez męża osoby przebywającej na zwolnieniu.

Bardzo istotne w tym przypadku są zalecenia lekarza, a dokładnie co lekarz wpisał na zwolnieniu „chory powinien leżeć” (cyfra 1) czy „Chory może chodzić” (cyfra 2). Kiedy w pierwszym przypadku sprawa jest bezdyskusyjna to w przypadku drugiego wariantu, przyszła mama może się usprawiedliwić, ponieważ np. Była w tym czasie u lekarza lub np. na badaniach. W takim przypadku, aby to udowodnić, należy przedstawić w ZUS odpowiednie dokumenty. Oczywiście, wskazanie, że chory może chodzić, nie oznacza, że ciężarna spędzić czas na zakupach czy robić prace w ogródku. Jeśli zwolnienie określa, że pracownik „może chodzić” oznacza to, że może wykonywać czynności proste, które są niezbędne w codziennym życiu np. wyjście do apteki czy do piekarni obok domu.

Co w przypadku, kiedy kobieta chce wyjechać np. do rodziców na czas zwolnienia?

Oczywiście może, jednak przed wystawieniem zwolnienia musi powiadomić swojego lekarza prowadzącego, aby mógł wpisać inny adres na zwolnieniu. Wtedy nie powinno być problemów, kiedy kontrole ZUS nie zastanie nikogo w miejscu zamieszkania.

Co kiedy ZUS nie zastał ciężarnej na zwolnieniu?

Najpierw zostanie wysłane pismo z prośbą o wskazanie przyczyny tej nieobecności. Niewyjaśnienie jej jest podstawą do uznania, że zwolnienie nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w konsekwencji może zostać cofnięte.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: